книги | статьи | тесты
Акушерство [24]
Анестезиология [21]
Биология [28]
Ветеринария [6]
Внутренние болезни [5]
Гастроэнтерология [12]
Гематология [5]
Гигиена [5]
Гинекология [15]
Дерматовенерология [9]
Диагностика [18]
Инфекционные болезни [13]
Кардиология [32]
Лечебная физкультура [19]
Массаж [11]
Микробиология [3]
Наркология [14]
Неврология [27]
Народная медицина [36]
Онкология [15]
Ортопедия [2]
Оториноларингология [4]
Офтальмология [5]
Патофизиология [6]
Педиатрия [19]
Психиатрия - Психология [61]
Ревматология [4]
Стоматология [18]
Судебная медицина [16]
Терапия [23]
Травматология [2]
Урология [6]
Фармакология [26]
Физиология [25]
Хирургия [44]
Эндокринология [6]
Эпидемиология [3]
Прочее [21]


Форма входа
Логин:
Пароль:


Фізіологія серцево-судинної системи
Название: Фізіологія серцево-судинної системи
Категория: Физиология
Автор книги: В.О. Цибенко
Год выпуска: 2002 | Формат: DJVU | Просмотров: 5674 | Загрузок: 443


Навчальний посібник «Фізіологія серцево-судинної системи» складено у відповідності з програмою спецкурсу «Фізіологія кровообігу», що читається студентам біологічних факультетів університетів, які спеціалізуються по фізіології людини і тварин. В посібнику на сучасному науковому рівні з використанням останніх досягнень фізіологічної науки висвітлюються основні питання фізіології серцево-судинної системи, зокрема функціонування, іннервація та нервова і гуморальна регуляція серця і кровоносних судин, принципи роботи серцевих і судинорухового центрів. Приділено значну увагу розкриттю клітинних та молекулярних механізмів скорочення кардіоміоцитів і гладеньком'язових клітин стінки кровоносних судин. Детально описано особливості кровопостачання різних органів і тканин тіла, наведено нові дані про функціонування лімфатичної системи. Посібник ілюстрований великою кількістю якісних і значною мірою оригінальних рисунків.
Навчальний посібник «Фізіологія серцево-судинної системи» розраховано на студентів біологічних факультетів університетів, педагогічних, медичних університетів, університетів фізичної культури, а також на медичних працівників та широкого загалу читачів, котрі цікавляться проблемами серцево-судинної системи.
Не буде перебільшенням сказати, що фізіологія як наука почалась саме з фізіології кровообігу.

В.О. Цибенко. Фізіологія серцево-судинної системи скачать

Адже саме рік виходу в світ книги англійського лікаря Вільяма Гарвея «Анатомічне дослідження про рух серця та крові у тварин» (1628) і нині вважається роком народження фізіології як експериментальної науки. У цій видатній праці вперше було експериментально показано, що кров в організмі безперервно рухається — циркулює по судинах, тобто було доведено існування.кровообігу.
Немає на Землі, мабуть, жодної людини, яка б не знала про існування в неї серця, не відчувала його биття, не бачила під шкірою кровоносних судин. І зрозуміло, що у кожного з нас рано чи пізно з'являється інтерес до серцево-судинної системи, її будови та роботи. Особливо активним цей інтерес стає під старість, коли серце починає подавати сигнали про втому, про неполадки в роботі та про хвороби. Тоді на допомогу людині приходять лікарі-кардіологи, які повинні знати все як про здорове серце, так і про його хвороби. Спеціалістам-фармакологам, які розробляють і випробовують ліки проти серцево-судинних захворювань, також необхідні знання про серцево-судинну систему, так само, як і фахівцям, що займаються проблемами спорту та праці.
Відохмо, що смертність людей від серцево-судинних захворювань займає перше місце серед усіх інших захворювань. Зрозуміло, що змінити ситуацію на краще повинні не тільки лікарі, а й спеціалісти, які розробляють оптимальні режими праці, та й самі люди шляхом дотримання правильного способу життя. Фахівці з фізіології праці чи спорту при складанні відповідних нормативів мають виходити із можливостей серцево-судинної системи людини.
Серце, як і вся кровоносна система, дуже чутливо реагує на будь-які фізичні навантаження чи психоемоційні подразники зміною частоти серцевих скорочень та кров'яного тиску. Ці показники широко використовуються в спорті для визначення ступеня тренованості чи перетренованості спортсмена і для розробки оптимальних режимів їхнього тренування. Отже, глибокі знання з фізіології серцево-судинної системи необхідні також і спортивним тренерам.
Студенти біологічних спеціальностей університетів України, які спеціалізуються по кафедрах фізіології людини і тварин, відповідно до навчального плану мають прослухати спецкурс «Фізіологія серцево-судинної системи». Проте брак учбової літератури з цього предмета створює значні труднощі не тільки перед студентами, а й перед викладачами, що читають лекції з цього спецкурсу.
Сказане вище показує, наскільки великою є потреба в навчальному посібнику з даної дисципліни. Проте, як не дивно, за весь столітній період ні в Україні, ні в колишньому СРСР такого посібника створено не було. Представлений навчальний посібник «Фізіологія серцево-судинної системи» є першим оригінальним твором такого характеру. Він написаний у відповідності з програмою спецкурсу, який читався і постійно удосконалювався автором на кафедрі фізіології людини і тварин Київського національного університету імені Тараса Шевченка впродовж останніх 35 років.
Не можу не висловити щиру подяку своїм колегам і товаришам по роботі асистенту В.І.Комаренку, інженерам А.І.Воробйовій та І.О. Канайкіній за активну допомогу і участь в оформленні ілюстрацій та підготовці до випуску в світ цієї книжки.
Усвідомлюючи, що даний посібник не позбавлений недоліків, автор буде вдячний за будь-яю зауваження і поради, спрямовані на покращення його змісту.

Змiст навчального посібника«Фізіологія серцево-судинної системи»

ІСТОРИЧНИЙ НАРИС РОЗВИТКУ ФІЗІОЛОГІЇ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
ЕВОЛЮЦІЯ КРОВООБІГУ. ОНТОГЕНЕЗ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ
КРОВООБІГ У БЕЗХРЕБЕТНИХ ТВАРИН

1. Системи циркуляції рідин тіла у нижчих безхребетних тварин
2. Еволюція кровоносної системи

КРОВООБІГ У ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН

1. Тварини з одним колом кровообігу
2. Тварини з двома колами кровообігу

ЕВОЛЮЦІЯ. СЕРЦЯ
ОНТОГЕНЕЗ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ

1. Кровообіг плода
2. Перебудова кровоносної системи плода при народженні
3. Вікові зміни кровообігу людини

ФІЗІОЛОГІЯ СЕРЦЯ
БУДОВА СЕРЦЯ

1. Макроскопічна будова серця
2. Мікроскоггічна будова серцевого м'яза
3. Ультраструктура міофібрил

МЕХАНІЗМ СКОРОЧЕННЯ. КАРДІОМІОЦИТА

1. Молекулярний механізм скорочення кардіоміоцита
2. Спряження збудження кардіоміоцита із скороченням

ВЛАСТИВОСТІ СЕРЦЕВОГО М ЯЗА

1. Особливості будови клітин міокарда
2. Електричні властивості кардіоміоцитів
3. Функціональні особливості серцевого м'яза
4. Автоматія серця

РОБОТА СЕРЦЯ

1. Механічна робота серця
2. Метаболізм і енергетика серця

ПРОЯВИ СЕРЦЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ТА МЕТОДИ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Механічні прояви скорочень серця
2. Електричні прояви роботи серця
3. Фази серцевого циклу
4. Серцевий викид

САМОРЕГУЛЯЦІЯ СЕРЦЯ

1. Гетерометрична саморегуляція серця
2. Гомеометрична саморегуляція серця

КРОВОНОСНІ СУДИНИ
БУДОВА КРОВОНОСНИХ СУДИН
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ КРОВОНОСНИХ СУДИН

1. Класифікація судин
2. Функції судин

ОСНОВИ ГЕМОДИНАМІКИ

1. Основні гемодинамічні показники
2. Рух крові в судинах
3. Кровообіг і гравітація

ГЛАДЕНЬКІ М'ЯЗИ КРОВОНОСНИХ СУДИН

1. Морфофункціональні особливості гладеньких м'язів кровоносних судин
2. Електричні і скоротливі реакції ГМК кровоносних судин
3. Спряження збудження із скороченням гладеньких м'язів судин
4. Розслаблення ГМК судинної стінки

ФІЗІОЛОГІЯ. КРОВОНОСНИХ КАПІЛЯРІВ

1. Мікроциркуляція
2. Кількісна характеристика капілярів
3. Кровообіг у капілярах
4. Транскапілярний обмін
5. Регуляція капілярного кровотоку

РЕГУЛЯЦІЯ КРОВООБІГУ
ІННЕРВАЦІЯ. ТА РЕГУЛЯЦІЯ РОБОТИ СЕРЦЯ

1. Іннервація серця
2. Вплив екстракардіальних нервів на роботу серця
3. Рефлекторна регуляція роботи серця
4. Внутрішньосерцеві рефлекси
5. Гуморальна регуляція роботи серця

ІННЕРВАЦІЯ.ТА РЕГУЛЯЦІЯ КРОВОНОСНИХ СУДИН

1. Іннервація кровоносних судин
1. Симпатична судинозвужувальна іннервація
2. Симпатична судинорозширювальна іннервація
3. Парасимпатична судинорозширювальна іннервація
4. Судинний тонус
5. Участь судинорухових нервів у регуляції кровообігу
2. Центральна регуляція судинного тонусу
1. Судиноруховий центр
2. Роль супрабульбарних структур ЦНС в регуляції серцево-судинної системи
3. Рефлекторна регуляція судинного тонусу
1. Власні рефлекси
2. Спряжені рефлекси
3. Рефлекси з хеморецепторів головних рефлексогенних зон
4. Гуморальна регуляція судинного тонусу
1. Судинозвужувальні речовини
2. Судинорозширювальні речовини
3. Роль ендотелію в гуморальній регуляції кровообігу

ВЗАЄМОДІЯ РЕГУЛЯТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ КРОВООБІГУ

1. Механізми термінової регуляції
2. Регуляторні реакції середньої тривалості
3. Механізми тривалої дії

РЕГІОНАРНИЙ КРОВОООБІГ
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНАРНОГО КРОВООБІГУ

1. Основні поняття і методи дослідження
2. Саморегуляція органного кровотоку

КРОВООБІГ В ОКРЕМИХ ОРГАНАХ І ТКАНИНАХ

1. Легеневий кровообіг
2. Кровообіг у серці
3. Мозковий кровообіг
4. Кровопостачання органів травної системи і печінки
5. Кровопостачання нирок
6. Кровообіг у скелетних м'язах і кістках
1. Скелетньі м'язи
2. Кістки
7. Кровообіг у шкірі

ЛІМФАТИЧНА СИСТЕМА
ЛІМФА
ЕВОЛЮЦІЯ І БУДОВА ЛІМФАТЧНОЇ СИСТЕМИ

1. Еволюція лімфатичної системи
2. Будова лімфатичної системи

ФУНКЦІЯ ЛІМФАТЧНОЇ СИСТЕМИ
ЛІМФОУТВОРЕННЯ І ЛІМФООБІГ

1. Утворення лімфи
2. Лімфообіг

РЕГУЛЯЦІЯ ЛІМФООБІГУ
ЛІТЕРАТУРА
Категория: Физиология | Добавил: vano | Теги: Фізіологія, серцево-судинної системи, медицина, сердце, сердечно-сосудистая система, физиология
Просмотров: 5674 | Загрузок: 443 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Copyright AllMedBook.ru © 2010 - 2022 - научная медицинская библиотека
Контакты - Sitemap - Правообладателям - Соглашение